Behandeling

Behandeling


Homeopathie prikkelt en stimuleert, via een gerichte behandeling, namelijk het zelf genezend vermogen, dat ieder mens heeft. U zult als mens meer in balans komen en zit daardoor beter in uw vel. De klachten zullen (snel) afnemen.


Voor een behandeling heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts.


De vergoeding van de zorgverzekering komt uit het aanvullende pakket.


Eerste Consult


Hier worden alle symptomen en klachten besproken zoals familiare belasting, ziektegeschiedenis en eventuele medicatie die u gebruikt worden tijdens het consult besproken.Behandelplan


Na elk consult wordt er een behandelplan opgesteld met daarin gebruik van de homeopathische middelen, indien nodig een advies met aanvulling van supplementen en voeding.
Evaluatie na 5/6 weken


Er wordt dan besproken hoe het gaat of

de middelen aanslaan of niet. Op basis hiervan wordt de dosering en de voorgeschreven middelen eventueel aangepast.  In de regel worden de vervolg consulten om 3 maanden ingepland.
Heeft u gezondheidsklachten zoals:


 

  1.  Allergie en/of hooikoorts, griep, ontstekingen, etc.


  2.  Depressies, waaronder postnatale depressie (PND)


  3.  Slaapproblemen en slapeloosheid


  4.  Angst- en paniekaanvallen, PTSS


  5.  Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Diverculitis


  6.  Menstruatieproblemen en pre-menstrueel syndroom (PMS)


  7.  Overgangsklachten en opvliegers (menopauze)


  8.  Dyslexie, dyscalculie, Gilles de la Tourette


  9.  ADHD, hyperactieve kinderen, ADD, faalangst op school


10.  Huidproblemen, zoals eczeem en psoriasis


11.  Astma, bronchitis, COPD, hoestklachten en kinkhoest


12.  RSI, schouderklachten (bursitis, tendinitis), Frozen shoulder


13.  Migraine en (cluster)hoofdpijn


14.  Hoge bloeddruk, hartproblemen, nierfalen, blaasontsteking, ontstekingen, etc.


15. En andere gezondheidsklachten kunnen ook behandeld worden.

 


Homeopathie kan uitkomst bieden!Klachtenprocedure


Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet (helemaal) tevreden bent over de behandeling. In dat geval kunt u in eerste instantie het beste uw onvrede bespreekbaar maken.


In alle redelijkheid zal dan naar een goede oplossing worden gezocht. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan is het goed te weten dat u zich kunt wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.


 Zorggeschil


Deze klachtencommissie, de geschilleninstantie Zorggeschil, zal een uitspraak doen over de kwestie, die bindend is voor beide partijen.


Adres: Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht

06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

Lid van Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten  (NVKH)


 

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).


De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.


De praktijk is nauwgezet onderzocht en beoordeeld door onafhankelijke NVKH homeopaten uit een andere regio.

 

Daarbij is o.a. gekeken naar praktijkorganisatie, inrichting, wijze van dossiervoering, voorschrijfbeleid, informatievoorziening naar buiten, bereikbaarheid, waarneming, hygiëne, huisvesting, apparatuur en

vele andere zaken.

 

Deze praktijk is continue bezig met kwaliteitsverbetering van de geboden patiëntenzorg.


Een klachten- en tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.