Behandeling

Behandeling

 

Homeopathie prikkelt en stimuleert, via een gerichte behandeling, namelijk het zelf genezend vermogen, dat ieder mens heeft. U zult als mens meer in balans komen en zit daardoor beter in uw vel. De klachten zullen (snel) afnemen.

 

Voor een behandeling heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts.

 

De vergoeding van de zorgverzekering komt uit het aanvullende pakket.

 

Eerste Consult

 

Hier worden alle symptomen en klachten besproken zoals familiare belasting, ziektegeschiedenis en eventuele medicatie die u gebruikt worden tijdens het consult besproken.

 

 

Behandelplan

 

Na elk consult wordt er een behandelplan opgesteld met daarin gebruik van de homeopathische middelen, indien nodig een advies met aanvulling van supplementen en voeding.

 

 

 

Evaluatie na 5/6 weken

 

Er wordt dan besproken hoe het gaat of

de middelen aanslaan of niet. Op basis hiervan wordt de dosering en de voorgeschreven middelen eventueel aangepast. In de regel worden de vervolg consulten om 3 maanden ingepland.

 

 

 

Heeft u gezondheidsklachten zoals:

 

 

1. Allergie en/of hooikoorts, griep, ontstekingen, etc.

 

2. Depressies, waaronder postnatale depressie (PND)

 

3. Slaapproblemen en slapeloosheid

 

4. Angst- en paniekaanvallen, PTSS

 

5. Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Diverculitis

 

6. Menstruatieproblemen en pre-menstrueel syndroom (PMS)

 

7. Overgangsklachten en opvliegers (menopauze)

 

8. Dyslexie, dyscalculie, Gilles de la Tourette

 

9. ADHD, hyperactieve kinderen, ADD, faalangst op school

 

10. Huidproblemen, zoals eczeem en psoriasis

 

11. Astma, bronchitis, COPD, hoestklachten en kinkhoest

 

12. RSI, schouderklachten (bursitis, tendinitis), Frozen shoulder

 

13. Migraine en (cluster)hoofdpijn

 

14. Hoge bloeddruk, hartproblemen, nierfalen, blaasontsteking,

 

ontstekingen, etc.

 

15. En andere gezondheidsklachten kunnen ook behandeld worden.

 

Homeopathie kan uitkomst bieden!

 

 

Klachtenprocedure

 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet (helemaal) tevreden bent over de behandeling. In dat geval kunt u in eerste instantie het beste uw onvrede bespreekbaar maken.

 

In alle redelijkheid zal dan naar een goede oplossing worden gezocht. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan is het goed te weten dat u zich kunt wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Zorggeschil

 

Deze klachtencommissie, de geschilleninstantie Zorggeschil, zal een uitspraak doen over de kwestie, die bindend is voor beide partijen.

 

Adres: Postbus 24018, 3502 MA Utrecht

06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

Lid van Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten (NVKH)

 

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).

 

De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

De praktijk is nauwgezet onderzocht en beoordeeld door onafhankelijke NVKH homeopaten uit een andere regio.

Daarbij is o.a. gekeken naar praktijkorganisatie, inrichting, wijze van dossiervoering, voorschrijfbeleid, informatievoorziening naar buiten, bereikbaarheid, waarneming, hygiëne, huisvesting, apparatuur en

vele andere zaken.

Deze praktijk is continue bezig met kwaliteitsverbetering van de geboden patiëntenzorg.

 

Een klachten- en tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

 

H-Life

Doctors from Nature

(06) 151 77 587

 

© Copyright H-Life. All Rights Reserved.